ایران تک پوش

تولید کننده پوشاک زیر و راحتی، برای همه افراد خانواده
با نخ ۱۰۰٪ پنبه سوپر ۲ بار شانه شده کامپکت

تنها تولید کننده با خاصیت جذب بالای رطوبت و ضد حساسیت، ضد عرقسوزی، ضد خارش و ضد انتقال شوره

الگوی استاندارد

رنگبندی زیاد و متنوع

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز