نیما قادری

دوست من سلام
اگر خواستی بی دردسر ماشینتو بفروشی یا ماشین بخری
یا اگر خواستی قطعات خودرو تو به قیمت کارخونه بخری
این اطلاعات تماس به دردت میخوره

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز