شرکت مهندسی ایستا پی ساخت

آماده همکاری با شرکت‌های ساختمانی و سازندگان محترم در حوزه مقاوم سازی می باشد
فعالیت های حوزه مقاوم سازی:
- کاشت میلگرد و آرماتور
- تزریق ترک های سازه ای
- ترمیم بتن آسیب دیده
- مقاوم سازی با استفاده از FRP(الیاف کربن، شیشه و...)
- برش بتن
- کر گیری
- اجرای ژاکت بتن
- اجرای ژاکت فلزی
- تقویت سازه های فلزی

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز