9146328676

گروه بازرگانی-تجاری "دروازه بازرگان" با سابقه بیش از ده سال، متخصص در امور واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات بازرگان با ارائه ضمانت های بانکی، آماده همکاری با تمام گروه ها و شرکت های مربوطه میباشد.

ارادتنمد شما-حسنی،مدیریت گروه تجاری دروازه بازرگان.
شماره واتساپ:09146328676

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز