فروشگاه آهن آلات بنی هاشمی

✔️فروش انواع آهن آلات ساختماني

✔️ميلگرد،پروفيل،نبشيجات،تیرآهن و...

✔️خاموت آماده

☑️عاملیت فروش میلگرد فایکو و شاهرود

🔹فروش بصورت عمده و جزئى

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز