9119468055

دکتر امیرحسن ملک شعار
مدیرعامل شرکت مهندسی پویشگران عصر جدید
مدیر هلدینگ بین المللی ایران تبلیغات
عضو اتاق بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت
استاد دانشگاه و مدرس کسب و کار مجازی
مشاوره راه اندازی و مدیریت کسب و کار
دارای مدارک DBA و MBA از دانشگاه زوریخ سوئیس
دارای دکتری دیجیتال مارکتینگ از INQ انگلستان

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز