کا فه رستوران آوا

✔سرو انواع فست فود،پیتزا،نوشیدنی های گرم وسرد
(به مدیریت خانم تقی نژاد)

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز