شال و روسری تندیس

✔فروش انواع شال و روسری برندهای ایرانی-ترک
✔فروش به صورت حضوری و آنلاین به سراسر کشور
✔پخش عمده وخرده شال و رو سری
(به مدیریت خلیلی)

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز