لوازم قنادی حاج مهدی (بدلانلو)

✔مواد اولیه قنادی و شیرینی پزی و نانوایی
✔لوازم دسر،بورس انواع قالب
✔لولزم تولد و جشن

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز