حامد محمدی

رئیس فدراسیون جهانی inba
رئیس کمیته بادی کلاسیک شهرستان پردیس
مربی رسمی فدراسیون ایران
مربی رسمی بین المللی فدراسیون wnbf.ifbb
تمرین دهنده فانکشنال از انگلیس
کارشناس تربیت بدنی(گرایش پرورش اندام)
۱۸سال سابقه تمرین بدنسازی
۱۲سال سابقه مربیگری

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز