تهرانی( اسفیدان تهویه) -نماینده شرکت گلدیران)

مدیر فروش (اسفیدان تهویه) _ سیستم های تهویه مطبوع تجاری -اداری -مسکونی(ال جی -جی پلاس -مدیا ) -داکت -چیلر -مینی چیلر -VRF

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز