9127277282

خریدوفروش ملکتان رابه مابسپارید
با۲۰کارشناس مجرب ومتعهداماده همکاری باشماعزیزان هستیم
خرید وفروش ویلا،زمین،باغ،باغچه
شروع قیمتها ازمتری ۶۰۰هزاربه بالا
متراژها شروع از۳۰۰متربه بالا
زمینهای سنددار ۳۰۰متری مختص سرمایه گذاری ازمتری ۶۰۰

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز