عماد احمدی

عماد احمدی : مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس ماساژ و رشته ی آمادگی جسمانی
عضو رسمی در فدراسیون جهانی ماساژ (WMF)
عضو انجمن صنفی ماساژ تهران
بازرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور
بازرس انجمن صنفی و خدمات ماساژ
آزمونگر سازمان فنی و حرفه ای کشور
ناظر سازمان فنی و حرفه ای
عضو رسمی انجمن جهانی طب جایگزین (IAMA)
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ماساژ فروغ ایرانیان .
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)

( دو منظوره : ویژه خانم ها و آقایان )

عضو انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های
فنی و حرفه ای و خدمات ماساژ
ماساژ سوئدی ورزشی
ماساژ تایلندی
ماساژ کلاسیک روسی
ماساژ با ابزار گراستون
ماساژ توکسن
ماساژ سنگ داغ
بادکش گرم و لغزان
ماساژ تلفیقی vip
مکمل درمان
درد سیاتیک ، مفاصل ، برطرف کردن اسپاسم

با بیش از ۱۰ سال سابقه
ارائه گواهینامه با کد بین المللی .

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز