سلیمان عزیزالله

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر
طراح و مجری راکتورهای صنعت پلیمر و رنگ
شبیه سازی فرآیند و ارائه فرمولاسیون
مدرس شیمی

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز