شرکت صنایع غذایی گوهردانه آفاق

شرکت صنایع غذایی گوهردانه آفاق فعالیت خود را در سال1363 در زمینه تصفیه و بسته بندی انواع روغن خوراکی آغاز نموده و در سال 1387 با رویکردی جدید با برند شیما در زمینه روغنهای عادی و لوکس،بسته بندی خانوار و مواد اولیه انواع کارخانجات را ادامه داده است .

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز