دکتر محمود دهقان طزرجانی

متخصص کمپین بازاریابی،تبلیغات و فروش
رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات ایران(IAAA)
مدیر و نویسنده بیش از 50 کمپین بازاریابی،تبلیغات و فروش
طراح و مدیر دپارتمان کارشناسی ارشد تبلیغات و بازاریابی
دکترای بازاریابی و تبلیغات(با تخصص کمپین)
دکترای روابط بین الملل (با تخصص اروپا)
نویسنده چهار عنوان کتاب در حوزه تبلیغات تجاری و بازاریابی
نویسنده چهار عنوان کتاب در حوزه بین الملل

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز