سحر سلیمانی

عشق است در آسمان پریدن
اگه دوست داری حس پرنده بودن رو تجربه‌ کنی
با من همراه شو

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز