کترینگ امجدی

Since 1977
تامین غذای شرکت ها
تک فروشی 12 الی 16
شماره تماس مدیریت ( توماج امجدی ) : 09120815953

کبابی

جوجه کباب
کباب کوبیده
کباب لقمه
کباب بختیاری
فیله کباب
کباب نگینی
کباب تابه ای
کباب وزیری
کباب سلطانی
کباب برگ
جوجه با استخوان
جوجه بدون استخوان
کوبیده مرغ
ماهیچه
ماهیچه گوسفندی
گردن گوسفندی
رول کباب
--------------------
پلویی

زرشک پلو با مرغ - ران و سینه
زرشک پلو با مرغ ریش ریش
زعفرانی
استانبولی
عدس پلو
ته چین
لوبیا پلو با گوشت
شوید لوبیا با مرغ
--------------------
خورشتی

خورشت قرمه سبزی
خورشت بامیه
خورشت قیمه
خورشت قیمه بادمجان
--------------------
دریایی

ماهی کبابی
پلو میگو
قلیه میگو
قلیه ماهی
ماهی شیر سرخ شده
ته انداز ماهی شیر
--------------------
پرسنلی

ماکارونی
عدس پلو
عدسی با مرغ
کشک بادمجان
حلیم بادمجان
دمپخت گوجه
استانبولی
لوبیا پلو
--------------------
پیش غذا

سوپ ورمیشل
سوپ جو
سوپ قارچ
--------------------
سالاد

سالاد فصل
سالاد شیرازی
سالاد ماکارونی
--------------------

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز