زیپ کیپ آزاده

اولین تولید کننده زیپ ۲زیپ در ایران به جعبه ایی و فله(بیش از ۷۰ سایز)

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز