صنایع سنگ سهند

صنایع سنگ سهند بابیش از40 سال سابقه درتولیدانواع تراورتن ها، مرمریت ها، ترامیت ها و ترامیکس ها،...
آماده همکاری باشما می باشد.
مدیرعامل شرکت سهند مهندس امیر رهنما
مدیریت فروش آقای مهدی باقری
عامل فروش خانم سنجری

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز