تالار پذیرایی قصر پارسه

تالارپذیرایی قصر پارسه
محل اجرای رویداد و اجرا
ظرفیت 500نفر
دیزاین مجلل و به روز
مجری طرح ازدواج آسان
میدان فتح مهر آباد جنوبی30متری طالقانی تالار پذیرایی قصر پارسه

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز