آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر بخشنده

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر بخشنده با کادری مجرب و تجهیزاتی به روز با انجام تمامی تست های بالینی، پاتولوژی، IHC، پاپ اسمیر، سایتولوژی و ژنتیک(PCR) در خدمت شما هم استانی های عزیز می باشد.

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز