مهردادمرتضایی

کارشناس فناوری اطلاعات
مدیرمجموعه سون بیت
فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز