9134110988

تمامی خدمات زیبایی و مراقبتی پوست و مو لیزر
انالیزر و اسکن تخصصی پوست
لیزر موهای زائد
جوانسازی آر اف
بوتاکس
فیلر
مزوتراپی صورت-مزوتراپی مو
میکرودرم-میکرونیدلینگ
فیشیالهای تخصصی
تست انگل دمودکس
در این مجموعه تمامی خدمات پوستی نظیر پاکسازی پوست - منشی گری امور پزشکی-سبک زندگی سالم و طبیعی-کمکهای اولیه-ایمنی لیزر با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای کشور آموزش داده خواهد

زیبایی می‌تواند بی رحم باشد درست شبیه چال ظریف گونه ی تو وقتی عمیق میخندی
🙂

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز