ضمن تبریک حضورتان در خانواده کارتینو، برای فعال سازی کارت خود از ویدئو زیر استفاده نمایید. توجه داشته باشید که برای نمایش اطلاعات کارت ها نیاز به تاید کارشناسان مجموعه می‌باشد و تایید کارت ها هر روز ساعت ۱۷ انجام خواهد شد. لذا در صورت تغییر اطلاعات خود کمی صبور باشید.